ตั้งค่าส่งต่ออีเมล (Forwarders) ใน Directadmin

  1. ล็อคอินเข้าสู่ Directadmin
  2. ที่ E-mail Management คลิก Forwarders
  3. คลิก Create new E-Mail Forwarder
  4. ใส่อีเมลที่ต้องการส่งต่อ และอีเมลปลายทางสำหรับอีเมล

เมื่อ abc@youdomain.com ได้รับอีเมล อีเมลนั้นจะถูกส่งต่อไปยังอีเมลปลายทางตามที่ได้ตั้งค่าไว้ อีเมลต้นฉบับยังถูกใน inbox ของราวด์คิว Roundcube ดังนั้นจึงต้องหมั่นเข้ามาตรวจสอบและลบอีเมลต้นฉบับในRoundcubeเพื่อไม่ให้พื่นที่อีเมลเต็ม