การทำ Redirect Domain คือการเปลี่ยนเส้นทางโดเมนหนึ่งไปยังอีกโดเมนหนึ่ง

ในกรณีที่โดเมน 1 ยังไม่พร้อมจะให้บริการ แต่เรามีโดเมน 2 ที่พร้อมให้แล้ว แทนที่เมื่อผู้เข้าชมโดเมน 1 จะเจอหน้าแสดงผลที่ว่างเปล่า เราสามารถทำการรีไดเรค (Redirect) โดเมน 1 ไปยัง โดเมน 2 เพื่อให้ผู้เข้าชมโดเมน 1 เห็นการแสดงผลเป็นโดเมน 2 ได้ โดยการเขียนโค้ด html ง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

Redirect ด้วย meta tag ของ HTML

<html>
<head>
<META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”0;URL=http://www.yourdomainname.com”>
</head>
</html>

 1. เปิดไฟล์ index.html แล้วเอาโค้ด <META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”0;URL=http://www.yourdomainname.com”> ไปใส่ไว้หลัง <html>
 2. เปลี่ยน yourdomainname.com เป็นโดเมนปลายทางที่ต้องการให้แสดงผล
 3. CONTENT=”0 เลข 0 คือเวลาหน่วง หมายความว่าให้ส่งต่อไปยังโดเมนปลายทางทันที แต่หากต้องการให้มีเวลาหน่วงเล็กน้อยเพื่ออาจให้ผู้เข้าชมได้อ่านข้อความบางอย่างที่เราต้องการแสดงที่โดเมน 1 ก็เพียงเปลี่ยนเลข 0 เป็นเลขที่ต้องการ เช่น

  <html>
  <head>
  <META HTTP-EQUIV=”Refresh” CONTENT=”5;URL=http://www.yourdomainname.com”>
  </head>
  <body>
  <h1>กำลังเปลี่ยนเส้นทาง</h1>
  </body>
  </html>

หรืออีกวิธีการตั้งค่าใน DirectAdmin ซึ่งจะเขียนวิธีทำในโอกาสต่อไปค่ะ