ผลงานทำเว็บ V-Glove

เว็บ v-glove.com ภาพที่ใช้ทำเว็บนี้ตอนแรกใช้ภาพฟรีจาก pixabay.com เพื่อขึ้นเค้าโครงเว็บให้ลูกค้าพิจารณา จากนั้นลูกค้าจึงส่งรูปภาพที่ลูกค้าต้องการมาให้เปลี่ยนค่ะ