จัดเรียงรูปภาพในเรื่อง/หน้าเวิร์ดเพรส

วันนี้จะแนะนำเครื่องมือเล็กๆ ของเวิร์ดเพรสที่ช่วยจัดเรียงรูปภาพให้เป็นระเบียบสวยงามนะคะ