สร้างลิงค์ตัวอักษรในวิดเจ็ตง่ายๆ ไม่ต้องเขียนโค้ด html