วิธีแก้ Jetpack connect wordpress.com ไม่ได้

บางเว็บที่ติดตั้งไป WordPress เจอปัญหา connect wordpress,com ไม่ได้ เจอ error แบบนี้

Error Details: The Jetpack server was unable to communicate with your site [HTTP 403]. Ask your web host if they allow connections from WordPress.com. If you need further assistance, contact Jetpack Support: http://jetpack.me/support/

วิธีแก้ก็เพียงเพิ่มคำสั่งด้านล่างนี้ลงในไฟล์ .htaccess เท่านั้นเอง

<Files xmlrpc.php>
Allow from all
</Files>